Utgivare

Avsändare:

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

Sverige

 

Telefon: +46 8 580 223 00
E-post: reception.stockholm@bayer.com

 

Registreringsnummer 556051-3870

Samtliga rättigheter tillhör Bayer AB och dess koncernbolag