Allmänna användningsvillkor

Följande villkor gäller för tillgång till och användning av denna webbplats. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar användningsvillkoren. Denna webbplats har utvecklats av Bayer AB (nedan kallat BAYER), och administreras av densamma. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst stänga ned webbplatsen eller helt eller delvis ändra densamma, de allmänna användningsvillkoren och/eller sekretessinformationen. Vänligen notera att vi kan göra sådana ändringar efter vad vi anser lämpar sig bäst utan att i förväg meddela detta. Därför ber vi dig att läsa igenom villkoren varje gång du besöker denna webbplats och uppmärksamma eventuella ändringar eller tillägg.

 

Villkor för användningen av webbplatsen och dess innehåll

All information, alla dokument och bilder som publiceras på denna webbplats ägs eller kontrolleras av BAYER. Användning av materialet får endast ske under förutsättning att erforderliga upphovsrättsrelaterade notifieringar anges på samtliga dokument, att informationen endast används för personligt bruk d.v.s. inte i kommersiellt syfte samt att informationen inte ändras på något sätt och att bilder från webbsidan endast används tillsammans med tillhörande text.

 

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken på webbplatsen tillhör BAYER, såvida inte annat anges eller det är uppenbart att de tillhör tredje part. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och kan utgöra ett intrång i upphovsrätten, varumärkesrätten eller i andra immateriella rättigheter.

 

Ansvarsbegränsning

BAYER har mycket noggrant sammanställt webbplatsens information från interna och externa källor i enlighet med gällande regelverk. Vi strävar fortlöpande efter att utöka och uppdatera informationen. Syftet med informationen på webbplatsen är enbart att presentera BAYER och koncernens produkter och tjänster. Vi lämnar dock inga garantier att informationen är korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att information kan vara mer eller mindre aktuell. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar informationen som finns på webbplatsen innan du använder dig av den. Även om vi ger råd på den här webbplatsen innebär detta inte att du själv kan avstå från att kontrollera informationen ytterligare, i synnerhet gäller detta säkerhetsdokument och tekniska specifikationer, samt deras lämplighet för avsedda processer och syften. Om du vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt.

 

Användare av denna webbplats upplyses härmed om att de använder webbplatsen och dess innehåll under eget ansvar. Varken BAYER eller tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller anpassa webbplatsen till Internet, kan hållas ansvarig för skada som kan uppkomma till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till webbplatsen, användning eller felaktig användning av webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på webbplatsen.

 

Externa webbplatser/länkar

Den här webbplatsen kan innehålla länkar/referenser till andra företag eller organisationers webbplatser. BAYER har inte godkänt och kan inte heller påverka innehållet i dessa webbplatser. BAYER tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna använder dessa webbplatser på eget ansvar. Valet av länkarna begränsar inte på något sätt användarnas tillgång till de länkade sidorna.

 

Tillhandahållna uppgifter

Användarna av webbplatsen tar fullt ansvar för den information som de skickar till BAYER, samt för att lämnandet av informationen inte utgör ett brott mot tredje parts rättigheter. Under förutsättning att den informationen inte kan härledas till någon viss individ ger användaren härmed BAYER tillåtelse att lagra sådan information och använda den för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften. I synnerhet har BAYER rätt att använda information i sådana meddelanden, såsom idéer, uppfinningar, ritningar, tekniker och expertkunskaper, oavsett ändamål, för till exempel utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje part. För ytterligare information om personuppgiftspolicyn besök sekretessinformationen.

 

Internationella användare

Webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av Bayer AB, Solna, Sverige. Den är endast avsedd för bruk i Sverige. BAYER lämnar inga garantier för att informationen på denna webbplats är anpassad för internationellt bruk eller att produkter och tjänster finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor i hela världen. Om du besöker denna webbplats eller laddar ner innehållet från en plats utanför Sverige, observera då att det är ditt eget ansvar att se till att du agerar i enlighet med den lokala lagstiftningen på denna plats. De produkter som omnämns på webbplatsen kan ha andra förpackningar, andra förpackningsstorlekar, ha olika texter eller vara försedda med andra märkningar beroende på land.

 

Webbplatser med loginfunktion: Användningsrätt

Vänligen notera att du är skyldig att skydda din användningsrätt från obehörig användning av tredje man samt se till att den inte kan användas av andra personer utan ditt tillstånd.

Du måste meddela BAYER omedelbart om du uppmärksammar att säkerhetsföreskrifterna har överträtts med avseende på informationen som finns på BAYER:s webbplats, eller om obehöriga personer har använt dina inloggningsuppgifter eller om du har funnit indikationer på att sådan åtkomst skulle kunna bli möjlig.